@import((rwml-menu))
x

Kies je taalvoorkeur / Choose your language preference

Tjepkema Logo

"Wij zetten bedrijven en mensen in hun kracht door risico’s beheersbaar te maken"

  

Wij geloven dat bedrijven en mensen die in hun kracht staan verder komen. Daarom vinden wij dat iedereen dat moet doen waar hij of zij het beste in is. Dat is niet alleen effectiever, dat is ook veel leuker. Gelooft u dat ook, dan bent u de juiste assurantieadviseur op het spoor. Wij vinden het beheersbaar maken van risico’s namelijk leuk. 

"We empower businesses and people by making risk manageable."

 
We believe that businesses and people achieve more when they utilise their strengths. Therefore, they should do what they do best. Not only is this more effective, it is also much more enjoyable. If you share this vision, you have found the right insurance advisor. We are passionate about making risk manageable.

Pensioen

Pension

"Een goed en weloverwogen inkomen. Niet alleen nu, maar ook later"

 

Goed personeel maakt het verschil. Dat weet u als geen ander. En als het personeel goed voor uw bedrijf is, dan bent u ook graag goed voor het personeel. En voor hen werkt dat precies zo. Bij deze wisselwerking past een goed en weloverwogen inkomen. Niet alleen nu, maar ook voor later. Dus naast het loon is hun pensioenregeling een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor hen en een grote investering voor u. Een investering die goed op zijn plek terecht moet komen. Daar willen wij graag de zorg voor dragen. De zorg dat uw personeel het later ook goed heeft.
En hoe heeft u het zelf eigenlijk geregeld? 

 

"A good and well considered income, not only now but also in the future." 

 
Qualified personnel make the difference, something you know like no other. When your employees are good for your business, you want to be good for them, and vice versa. A perfect fit to this interaction is a sound and well-thought-out income, not only now but also in the future. In addition to a salary, a pension plan is a key employee benefit and a major investment for you. Ultimately, it is an investment that needs to end up securely where it was intended to be. We want to take on the task of ensuring that your employees can also enjoy their future.
And what have you planned for yourself?

Inkomen

Income

"Shiny happy people"


U heeft goede mensen, ze zijn happy en werken hard. Uw bedrijf loopt dus als een trein. Maar terwijl u met uw bedrijf continue twee stappen vooruit denkt kan het gebeuren dat een van uw vaste krachten plots toch een stap terug moet doen. Uw bedrijf gaat niet alleen minder hard vooruit, u kunt zich bovendien niet bezighouden met de hoofdzaken. Tjepkema Assurantie & Advies zet graag voor u uiteen hoe u zich hiertegen kunt beschermen en hoe u in een dergelijk geval ontzorgd wordt. Ook als u zelf even niet meer kunt.

"Shiny happy people"

 
You have good people who are happy and work hard. Your company is thriving. But while you are constantly busy thinking two steps ahead and making plans for your business, one of your employees suddenly needs to slow down. Not only does the pace of your company’s progress drop, it effects the time you are able to devote to your core business. Tjepkema Insurance & Advisors outlines how to protect yourself from this and how to solve such a situation if it arises. Even if you yourself need to take a step back.

Risicoscan

Risk analysis

"Graag dragen we bij aan het gevoel van zelfvertrouwen"

 

U staat voor uw bedrijf en u bent zeker van uw zaak. Zo hoort het ook. Graag dragen we bij aan dat gevoel van zelfvertrouwen door de risico’s voor uw bedrijf in kaart te brengen. Aan de hand van een Risicoscan zetten we de risico’s uiteen in een duidelijke rapportage. Vervolgens bepaalt u zelf natuurlijk wat u een ondernemersrisico acht en waar u wel wat rugdekking bij kunt gebruiken. Rugdekking in de vorm van een verzekering die er voor zorgt dat de trein te allen tijden blijft rijden. En dat voelt goed, dat garanderen we u.

"We contribute to that feeling of self-confidence"

 
You stand behind your company and you are confident in your position. This is how it should be. We want to contribute to that feeling of self-confidence by mapping out the risks your company faces. A risk analysis provides a clear and detailed report of these potential risks. Naturally, you decide which you deem normal business risks and where  you could use some extra coverage. Insurance cover that will always keep the wheels turning smoothly. And that feels good, we guarantee it.

HR Support

HR Support

“Goed personeel maakt het verschil”

 

Op goed personeel  kunt u bouwen. U kunt met een gerust hart zaken aan en hen overlaten. Het zijn de mensen die u niet graag kwijt wilt. Daarom beloont u ze naar uw inzicht goed. Maar u kunt het ook weer niet te gek maken omdat uw concurrentiepositie dan verslechtert. Een herkenbaar dilemma waarbij wij u de helpende hand kunnen bieden. Onze jarenlange ervaring verschaft inzicht in een groot deel van de dienstregelingen waardoor wij u kunnen helpen om de juiste mensen in uw trein te houden.

“Good personnel make the difference”

 
You can build your business on the foundation of good personnel and you are happy to hand matters over to them. These are the people you do not want to lose. This is the reason they are well compensated, although it cannot be to the extent that you undermine your competitive edge. This is a familiar dilemma and one where we can offer help. By drawing on our extensive experience, we provide insight into the steps you can take to keep the right people working for you.

Wetgeving

Regulations

"Wetgeving; hoe gaan we daar nu weer mee om?"

 

Wetgeving; hoe gaan we daar nu weer mee om? Zeker als wetswijzigingen in hoog tempo voorbij komen. U zit er niet op te wachten en toch moet ook uw bedrijf zich er aan houden. Er zijn diverse trajecten die wij voor u uit handen kunnen nemen. Wij houden voor u in de gaten of er een wissel om gaat en of u nog wel de juiste poortjes neemt. En zodra er relevant wijzigingen zijn, zullen we proactief handelen.

"Regulations: how do we handle them?"

 
Regulations: how do we handle them, particularly when laws and regulations change so quickly? They can come along unexpectedly, and yet, your company needs to comply with them. We can take care of various processes so that you do not have to. We keep an eye on any developments and ensure that you stay on the right track. Should any relevant changes occur, we will respond proactively.

Downloads en Inloggen

Downloads and Login

Tjepkema Logo

Wij staan voor u klaar

 

Tjepkema Assurantie & Advies zet alles omtrent uw bedrijfsverzekeringen graag voor u op de rails. Wilt u dat of heeft u een andere vraag, neem dan contact op via:

email    info@tjepkema.nu
tel         06 46206725
tel         020 2260036
fax        020 2260037
 
Tjepkema Assurantie & Advies
Middenweg 344
1097 TZ Amsterdam

We are ready for you

 

Tjepkema Insurance & Advisors put everything about your business insurance for you on track. Do you want so or have a question, please contact us at 
email    info@tjepkema.nu
tel         06 46206725
tel         020 2260036
fax        020 2260037
 
Tjepkema Assurantie & Advies
Middenweg 344
1097 TZ Amsterdam